Gemeente Diemen wil ambitieus gaan bijdragen aan de behoefte voor windenergie. Zij wil deze opwekking binnen haar gemeentegrenzen realiseren, waardoor unieke natuur- en recreatiegebieden verloren gaan en (toekomstige) bewoners van de gemeenten Diemen, Amsterdam, Weesp en  Gooise meren hinder gaan ondervinden met gezondheidsschade tot gevolg.

Afbeelding afkomstig uit rapport Decisio - Wind en zon in Diemen, dec. 2020

Inspraak leidt tot eerste aanpassing
Inmiddels hebben een tweetal inspraakavonden plaatsgevonden, waarbij grote hoeveelheden bezwaren zijn aangedragen. Dit heeft geleid tot het laten vervallen van één van de zoekgebieden voor deze Industriële Windturbines. (Tiphoogte tot 241 mtr)

Wij zijn absoluut niet tegen windenergie, maar het plaatsen van industriële windturbines in natuurgebieden en dicht bij bewoners, is geen duurzame energie.

Er zijn alternatieven, bijvoorbeeld Wind op zee (Zie: www.windopzee.nl) , of meer zonne-energie op (industriële) daken.

We hebben per brief de gemeente Diemen opgeroepen om af te zien van de plaatsing van Windturbines. Zie hier de brief.

 

Wilt u ook de gemeente oproepen af te zien van deze plannen? Teken de petitie!  (zie hieronder)

Onderstaand de animatie waarbij er turbines worden getoond bij de Diemervijfhoek en de Bloemendalerpolder.

Petitie

Op basis van uw postcode herleiden we tegen welke specifieke plannen uw ondertekening zich richt.

Documenten

Wilt u meer weten of ook bijdragen?

Stuur ons een berichtje: diemen@windalarm.amsterdam 

 

In de media

Agenda

Nieuws

Andere gebieden?

Contactgegevens

Team Diemen