naar onderteken

Geen windturbines binnen 1500 meter van bebouwing en in waardevolle natuur
Wel op zee.

 ondertekeningen

Windalarm Diemen

2201 ondertekenaars sinds 20 januari 2021

Wij, Diemenaren, inwoners van buurgemeenten en gebruikers van de gemeente,

constateren dat:

  1. het College nabij woningen en natuur windturbines wil plaatsen die een aanslag zijn op de gezondheid, natuurbeleving en woongenot;
  2. de toekomst van rendabele windturbines gezocht moet worden in plaatsing op zee;

en verzoeken het College van B&W van Diemen:

  1. de planvorming inzake de windturbines te stoppen;
  2. in plaats daarvan de uitbreiding van zonne-energie op daken te versnellen;
  3. en te werken aan een Diemens turbinepark op zee;
 

 

Ondertekenen

Toon oproep (uw email blijft verborgen).
Houd me op de hoogte (afmelden kan altijd).

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

G Dijkema
 
Stop met al die schadelijke masten overal en vooral dicht bij woningen en woonwijken geld ook voor hoogspanningsmasten zijn meerdere mensen door overleden! snap niet dat de politiek die deze beslissingen nemen nog rustig kunnen slapen!
Penning D
Diemen 
Geen wind turbines in Diemen
Van den berg, L
Diemen 
Er is niets duurzaams aan biomassa centrale als het hout uit Canada moet komen per boot.
Wienke, E
Diemen 
Geen windmolens in de al overvolle randstad. Er is amper een stukje vrije natuur over.
Van der boom
Diemen 
Geen windturbines in Diemen!
Kelders S
Diemen 
Overheid stop met het plaatsen van.windmolens op een.schadelijke afstand van woningen!!
A woldberg
Weesp 
Denk ajb na over andere vormen van groene energie die beter binnen de gemeente Diemen passen en minder impact hebben op de omgeving en de bewoners. Zoals zonne-energie dmv zonnepanelen boven op bestaande daken!
Blitzblum rm
Baarn 
Niet te doen om Zulke grote molens vlak bij huizen te zetten. Wij gaan daar binnenkort wonen. Niet te doen!
(anoniem)
Diemen 
Geen lelijke windmolens
Balk A.J
Weesp 
Stop met het plaatsen van windmolens in de buurt van woonhuizen. Zoek het alternatief op zee
(anoniem)
Amsterdam 
Luister naar omwonenenden. Het is zware industrie met serieuze geluidsoverlast. Dit kan je niet zo maar doordrammen en ik verwacht beter van een partij als groenlinks.
Y.E. Pattiasina
Diemen 
Zonne-energie en geen windturbines in gebieden waar veel mensen wonen.
de Lange, D.C.
 
Het getuigt van onverantwoordelijk bestuur om windturbines op kleine afstand van woningen te zetten terwijl de gezondheidseffecten niet grondig onderzocht zijn. De literatuurstudie van het RIVM is niet van toepassing op de Amsterdamse situatie. Je moet als overheid toch geen risico nemen met de gezondheid van de eigen bevolking? Het is de taak van de overheid de bevolking te beschermen.
Ruiter
Diemen 
Stop met het zoeken naar plekken voor de geplande windturbines op grondgebied Diemen. Laat het beetje natuur en de bewoners met rust. Windmolens prima, maar dan op zee. En weiger de datacentra. Diemen heeft zijn handen al vol aan stroomvoorziening aan bedrijven en burgers. Dode dieren en zieke mensen kosten nog veel meer. Doe je blinddoek af gemeente Diemen.
ten Voorden, R.
Diemen 
Stop met de windturbines op land, dit heeft geen draagvlak in de maatschappij. Het zou helpen als de politiek nu eens echt luistert.
Meijer
Diemen 
Stop deze onzin het is slecht voor de gezondheid
Heerdt J.
Diemen 
Geen wind turbines dicht bij woningen
E F Kassies
Diemen 
Geen windmolens in dichtbevolkt Diemen!
Van Tienhoven BW
Diemen 
Ik ben voor groene energie, maar op een verantwoorde manier. Ik begrijp dat zonnepanelen alleen niet genoeg is, maar windmolens in en vlakbij een dicht bevolkt gebied is niet de oplossing.
Havekotte c.j.
Diemen 
Luister naar de argumenten van de mensen de de (over) last ondervinden,en heroverweeg het ondoordacht groen energiebeleid
Heij Bjf
Diemen 
Sta dit niet toe!
(anoniem)
Diemen 
Het plaatsen van windmolens op de plek waar nu de manege staat betekend dat de paarden en ruiters van manege de eenhoorn hier geen gebruik van kunnen maken. Het gebied dient als wieland waar de paarden elke zomer staan, dit om de natuurlijke habitat van het paard te creëren en het welzijn te kunnen bieden. Ook dient het gebied als crossbaan waar de paarden en ruiters veel plezier aan ervaren. Met meer dan 400 leden zal dit een groot gemis zijn, echter kan het zo zijn dat de manege moet stoppen omdat het welzijn van de paarden in het geding komen. Ik hoop dat jullie een betere plek zullen vinden. Alvast bedankt!
Wüst, M.E.
Diemen 
Belachelijk en schandalig plan om windturbines in buurt van woningen neer te zetten. Wie verzint dit. Alle inwoners van Diemen ondervinden momenteel al te veel geluidsoverlast van nabijheid van snelwegen, spoor en niet op laatste plaats Schiphol. Zoek andere alternatieven buiten bebouwde kom.
Angela busker
Diemen 
Neem de burger serieus. Er is hier al zoveel geluidsoverlast. Snelwegen, treinen vliegtuigen
van Walsem, J
 
Windmolens zijn een goed idee voor groene energie, maar plaats ze svp niet zo dicht in woonwijken.
Radersma
Muiderberg 
Deze verschrikkelijke windturbines zijn de pest voor natuur en omgeving. Schone energie kan niet terug geleid worden naar windturbines als je bekijkt hoe deze worden gemaakt en afgevoerd wanneer ze verouderd zijn, het beton dat nodig is en de zeer verwoestende grondbewerkingen.
Buitenweg, N
 
Niet in mijn achtertuin
Verhaag PJ
Amsterdam 
Betreft zware industriële windmolens. Zoekgebied Diemerscheg heeft veel negatieve impact op buurgemeente Weesp, mogelijk ook Driemond
J.M. Van der Linden
Diemen 
Geen windturbines in leef en vogelgebieden.
de Jager, MG
Amsterdam Zuidoost 
Wees zuinig op de natuur. Er is al zo weinig van.
Meijnaert
Amsterdam Zuidoost 
Stop met die windturbines rond recreatiegebied en woonwijken (gein3-bloemerdaalderpolder,diemen Zoek naar andere mogelijkheden
de Beurs J.A..m
Amsterdam Zuidoost 
Zoek eerst naar andere oplossingen zoal de stadsdeelkantoren en scholen en andere gemeente gebouwen vol leggen met zonnepanelen
AM Gigengack
Diemen 
Geen windmolens, geen velden met zonnepanelen.
Van Bruggen D
Diemen 
Geen windmolens in Diemen. Tijd voor rechts
Gigengack, AM
Diemen 
Verzoek aan college van B&W te Diemen: 1.de planvorming inzake de windturbines te stoppen; 2. in plaats daarvan de uitbreiding van zonne-energie op daken te versnellen; 3. en te werken aan een Diemens turbinepark op zee
J.verhagen
Diemen 
Stop met biomassa,windmolens,aardgasvrij en zonnepanelen. Investeer in kernenergie ,denk na ,het gaat blijkbaar alleen om de enorme subsidiepot van vele miljarden.
van den Boogert, J.
Diemen 
Windmolens niet vlakbij een woonomgeving! Er zijn genoeg onderzoeken die aantonen dat dit schadelijk is voor de gezondheid. Minimaal 1,5 km buiten een woonwijk, zoals ze dat in Duitsland wel doen.
Van Houten
Amsterdam Zuidoost 
Windmolens niet in parken of woonomgevingen
Sieswerda
Amsterdam Zuidoost 
Begin niet alleen met luisteren naar de burgers, maar doe ook wat ze willen. Windmolens, bio massa en bladblazers...allemaal troep. Ga plastic opruimen stelletje amateurs.
Veldman A
Diemen 
Stop met de windturbines!